Wie zijn we?

De Sint-Lievenscollege Antwerpen Ouderraad is de schakel tussen de ouders en de school, je komt ons tegen op verschillende activiteiten van de school, tijdens de oudercontacten met een jenever, op het schoolfeest achter de tap, op de kinderfuif of de kerstmarkt of op 1 van onze eigen activiteiten.

Wij zijn een groep enthousiaste en gemotiveerde ouders die een deel van hun vrije tijd spenderen ten voordele van het welzijn van de school en zijn leerlingen.

Ons streefdoel is per leerjaar minstens één papa of mama op te nemen in de samenstelling van onze ouderraad of als vertegenwoordiger van ouders.

We komen 1 keer per maand samen.  De ouderraad tracht als link te fungeren tussen leerkrachten, directie en ouders, ter ondersteuning van ouders die de stap naar een rechtstreeks contact met een leerkracht of directie moeilijker zetten.  We proberen bepaalde thema’s bespreekbaar te maken.

Tijdens onze samenkomsten wordt er informatie uitgewisseld omtrent algemene organisatie en werking van de school, wat leeft er onder de ouders, enz…


 

Op onderstaande pagina’s kan je wat meer informatie vinden over de ouderraad.

  • Bestuur
    • Hier zie je wie de huidige leden zijn. Maar we zoeken altijd nieuwe geëngageerde ouders!
  • Vrijwilligers
  • Statuten
    • De statuten van onze vereniging.
Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *